Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:48 (Data juliańska: 2458996.908)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.81°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-12-2017 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 02/170/gru/838


09-12-2017

Słońce i jego obserwacja na granicy widoczności seeing 4 . Aktywność zerowa ... cisza na powierzchni Słońca.