Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:54 (Data juliańska: 2459000.538)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.77°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

09-06-2016 r godz. 10:10 UT nr. obserw. 109/79/cze/554 J&B


09-06-2016

Obserwacja nr.09/79/cze/554 J&B. W warunkach dobrej widoczności jak zawsze wykonałem obserwacje wizualno-fotograficzną Słońca. Po zerowej aktywności Słońce powoli znowu się budzi. Powstał obszar w którym ma stadium swojej rozbudowy. Widoczne w nim jest 8 plam w tym 5 otoczone półcieniami. Jednak pole magnetyczne nadal jest słabe aby mogło generować powierzchniowe silniejsze rozbłyski . Liczba Wolfa R = 18 i SN = 53. Janusz B.