Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:23 (Data juliańska: 2458996.933)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-12-2017 rok godz. 11:20 UT nr.obserw. 01/169/gru/837


07-12-2017

Stało się nadszedł ten dzień po 13 dniach pełnego non-stop prawie zachmurzonego nieba. Ostatnia obserwacja 26 listopada widocznego Słońca. Aktywność słoneczna zerowa cisza na powierzchni Słońca. Jak podaje SDO na Słońcu jest obszar 2690 niestety wizualnie niewidoczny przez amatorski teleskop. Jak na razie pierwsza obserwacja grudniowa.