Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:28 (Data juliańska: 2459000.561)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.47°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

08-06-2016 r godz. 08:20 UT nr. obserw. 08/78/cze/553J&B


08-06-2016

Obserwacja nr.08/78/cze/553 J&B. Słońce nadal pod względem swojej aktywności spokojne. Po pięciu dnia zerowej liczbie Wolfa na jeo powierzchni coś drgnęło. Oczywiście nie ma szału ale liczba wolfa niej jest już wartością zerowa. Poczekamy czy ten nowy ośrodek rozbudowuje się dalej na naszych oczach. Może jest to jednorazowy epizod 24 godzinny liczba Wolfa R =13 i SN = 12. Czekamy na powrót grupy 2456, która była silnie rozbudowana i powinna na dniach się pojawić ponownie na widocznej stronie po nowym numerem. Janusz B.