Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:27 (Data juliańska: 2459000.560)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

07-06-2016 r godz. 10;10 UT nr. obserw. 07/77/czej/552 J&B


07-06-2016

Obserwacja nr.07/77/cze/552 J&B. Aktywność nadal na poziomie zero tarcza słoneczna nie posiada żadnej grupy, która by tą sytuację zmieniła. Mam nadzieję że jakiś w końcu obszar się uwidoczni i podwyższy obraz monotonności Słońca R=0i SN=0. Janusz B.