Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:27 (Data juliańska: 2459000.560)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

06-06-2016 r godz. 09:50 UT nr. obserw. 06/76/64/cze/551 J&B


06-06-2016

Obserwacja nr.06/76/cze/551 J&B. Nadal aktywność naszej dziennej gwiazdy utrzymuje się na poziomie zerowym. Na Słońcu nie pojawiła się żadna grupa, która by podniosła jej aktywność. Słońce przechodzi w już powolne stadium minimum swojego cyklu. Co prawda te prawdziwe minimum przypadnie za dwa – trzy lata ale mam nadzieję, że od czasu do czasu pojawi się nieoczekiwanie jakiś obszar. Janusz B.