Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:06 (Data juliańska: 2459002.588)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.64°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

02-06-2016 r godz.08:20 UT nr. obserw. 02/72/cze/547J&B


02-06-2016

Obserwacja nr.02/72/maj/547 J&B. Bardzo spokojnie zrobiło się na powierzchni Słońca pozostała tylko jedna grupa plam, która za 24 godzin zniknie z widocznej strony. Aktywność słoneczna na niskim poziomie liczba Wolfa R = 14 plamotwórczość SN = 22. Dwie grupy, które ja nazywam „jednego dnia” zupełnie już poznikały. Pole słońca stabilne generują jedynie powierzchniowe rozbłyski kategorii B2. Rozbłyski tej kategorii iw żadnym stopniu nie zagrażają Ziemi Janusz B.