Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:01 (Data juliańska: 2458997.167)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.38°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

01-06-2016 r godz. 09:00 UT nr. obserw. 01/71/cze/546 J&B


01-06-2016

Obserwacja nr.01/71/maj/546 J&B. Obszary, które powstały kilka dni temu na półkuli północnej zbliżyły się w ostatnich 48 godzin do zachodniego brzegu tarczy słonecznej. W dolnej grupie rozwinęła się ładna plama z rozbudowanymi ukształtowanym półcieniem. Aktywność słoneczna trochę wzrosła za sprawą porozrywanych małych plamek. Liczba Wolfa R = 38 i SN = 44 Janusz B.