Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:59 (Data juliańska: 2458996.916)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.70°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

31-05-2016 r godz. 13:30 UT nr. obserw. 25/75/maj/545 J&B


01-06-2016

Obserwacja nr.25/70/maj/545 J&B. Fronty burzowe jakie przechodzą przez nasz kraj stwarzają takie momenty w których na kilka czy kilkanaście minut w sposób dostateczny ukazuje się nasze Słońce. Wczoraj na południowej półkuli słonecznej widoczna była grupa plam. W czasie 24 godzin już jest niewidoczna poza zasięgiem optycznym teleskopu. Natomiast ładnie rozbudowały się dwa obszary grup 2550 i 2551. W tych grupach widać dokładnie rozpad i plamki otoczone półcieniami jej stabilne pole magnetyczne nie doprowadza do silnych powierzchniowych rozbłysków. Obserwacja wykonana przy najlepszej widoczności seeing 3 . Janusz B.