Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:59 (Data juliańska: 2458996.916)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.70°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

30-05-2016 r godz. 09:10 UT nr. obserw. 24/69/maj/544 J&B


30-05-2016

Obserwacja nr.24/69/maj/544 J&B. Obszar grupy 2548 jest już na zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Podczas obserwacji fotograficznej co prawda widoczne są dwie grupy ale one nie są w stanie jak na razie generować silnych rozbłysków. W ostatni tydzień obserwacji słonecznej można było zaobserwować jak powstają i rozbudowują się ośrodki plam słonecznych. Ośrodki nie posiadały na tyle w sobie mocy aby dłużej mogły pozostać widoczne w postaci plam. Zazwyczaj po 24 godzinach miały tendencje zupełnego zaniku. Liczba Wolfa R = 38 i SN = 35 Janusz B.