Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-30    Czas UT: 23:35 (Data juliańska: 2459001.483)
P= -15.27°   Bo= -0.64°   Lo= 226.27°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

27-05-2016 r godz. 07:10 UT nr. obserw. 22/67/maj/542 J&B


27-05-2016

Obserwacja nr. 22/67/maj/542 J&B. Grupa 2546 opuściła już tarczę słoneczna i znajduje się po stronie niewidocznej z Ziemi. Dobrze, że powstałą na naszych oczach nowa grupa 2548, która ładnie się już rozbudowała. W niej naliczyłem 8 plam iw tym 4 z półcieniami. Aktywność słoneczna nadal na niskim poziomie R = 18 i SN = 44. Janusz B.