Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:15 (Data juliańska: 2458996.844)
P= -16.96°   Bo= -1.20°   Lo= 287.65°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

25-05-2016 rk godz. 08:30 UT nr. obserw. 21/66/maj/541 Janusz B.


25-05-2016

Obserwacja nr.21/66/maj/541 J&B. Jeszcze dominuje grupa 2546, która zbliża się do zachodniego brzegu tarczy po południowej stronie równika. Wczoraj jeszcze nie było widać grupy 2548 w czasie 24 godzin rozbudowała się dwóch oddzielnych palma otoczona lekkimi półcieniami. Przez to właśnie została podwyższona słoneczna plamotwórczość do poziomu SN= 51. Liczba Wolfa na niskim wciąż swoim poziomie R = 26. Janusz B.