Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:35 (Data juliańska: 2459002.524)
P= -14.88°   Bo= -0.52°   Lo= 212.49°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

24-05-2016 r godz. 10:00 UT nr. obserw. 20/65/maj/540 J&B


24-05-2016

Obserwacja nr.20/65/maj/540 J&B. Jedna grupa plam na powierzchni tarczy słonecznej jak na razie dominuje, Zapewne posiada dobrze rozbudowana swoją zachowaną strukturę. Co prawda wczoraj przed zachodem Słońca na jej obrzeżach widoczne były małe pojedyncze nieduże plamki dziś dołączyły do grona tej formacji grupowej. Zostały przez nią pochłoniętą. Jedyna plama na Słońcu nie jest wskaźnikiem dużej aktywności naszej dziennej gwiazdy liczba Wolfa świadczy właśnie o jej stanie. (R=11 i SN=10) Janusz B.