Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:10 (Data juliańska: 2458996.840)
P= -16.96°   Bo= -1.20°   Lo= 287.71°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

21-05-2016 r godz. 06:40 UT nr.obser. 17/62/maj/537 J&B


21-05-2016

Obserwacja nr.17/62/maj/537 J&B. Struktura jedynej plamy, która widoczna jest na powierzchni Słońca od strony Ziemi jest na tyle silna i dobrze rozwinięta do tej pory robi szczególne wrażenia wśród obserwatorów. Wydawałoby się, że taki ogromny obszar zapewne generuje silne rozbłyski niestety nie . Promieniowanie kategorii typu alfa w tym obszarze zapewne uniemożliwia wygenerowaniu rozbłysków. Obszar jest naprawdę duży wielkości 5 globów ziemskich. Aktywność Słońca znajduje się obecnie na niskim poziomie liczba Wolfa R = 14, aktywność plamotwórcza SN = 13. Janusz B.