Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:21 (Data juliańska: 2458997.098)
P= -16.87°   Bo= -1.17°   Lo= 284.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

20-05-2016 r godz. 10:10 nr.obser. 16/61/maj/536 J&B


20-05-2016

Obserwacja nr.16/61/maj/536 J&B. Pięknie wygląda obszar 2546 i jest chyba z najpiękniejszych obiektów na tarczy słonecznej od potężnej formacji z października 2014 roku. W tej chwili zajmuje centralne położenie o ogromnej średnicy. W tej grupie zmieściło by się 5 globów ziemskich. Doskonale widoczna jest gołym okiem przy wschodzie i zachodzie Słońca. Mimo swojej wielkości zachowuje się w dalszym ciągu dość spokojnie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stabilne jej pole magnetyczne choć pojawiają się wokół małe formacje plamek. Aktywność słoneczna na niskim poziomie liczba Wolfa R = 39 i SN = 27. Janusz B.