Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:01 (Data juliańska: 2459005.626)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.44°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 25-11-2017 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 10/167/lis/835


25-11-2017

W samym centrum na szerokości heliograficznej +11*N mała grupka dwie plamy otoczone są nikłymi półcieniami. Słońce podniosło swoją aktywność do R = 17 i SN = 25 moim zdaniem długi stan aktywności nie utrzyma się na powierzchni (słaba strukturalnie).