Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:00 (Data juliańska: 2458997.125)
P= -16.86°   Bo= -1.16°   Lo= 283.94°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-05-2016 rok godz. 08:50 UT nr.obserw. 13/58/maj/533 J&B


13-05-2016

Obserwacja nr.13/58/maj/533 J&B. Cztery grupy aktualnie widoczne są na powierzchni tarczy słonecznej w różnej fazie strukturalnym. Mimo po rozrywaniu się poszczególnych grup na mniejsze formacje pole magnetyczne jest na tyle w nich może nie stabilne ale za słabe aby mogło przez najbliższe 24 godziny doprowadzić do silnych rozbłysków powierzchniowych. Zarejestrowano rozbłyski klasy B, które z żaden sposób nie wpływają zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego. Liczba Wolfa R =60; SN = 101 J Janusz B.