Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:12 (Data juliańska: 2459002.550)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.15°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-05-2016 rok godz. 08:30 UT nr.obserw. 12/57maj/532 J&B


12-05-2016

Obserwacja nr.12/57/maj/532 J&B. Przepięknie rozbudowały się grupy, które w kontrastowy sposób widoczne są na powierzchni tarczy słonecznym. Liczne porozrywane ich powierzchniowe struktury utworzyły ciemne małe jądra z otoczone półcieniami podwyższyły aktywność plamotwórczą do poziomu SN = 112. Niestety pola magnetyczne wyglądają na dość stabilne co uniemożliwia generowanie silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 63. Janusz B.