Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:56 (Data juliańska: 2458997.122)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 283.97°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-05-2016 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 11/56maj/531 J&B


11-05-2016

Obserwacja nr.11/56/maj/531 J&B. Od 24 godzin aktywność słoneczna utrzymuje się na podobnym poziomie R = 58 i SN = 81. Południowa plama , która dobę temu w sumie utrzymywała jednolitą formacje tez rozkłada się na ciąg plamowych „łańcuszków”. W tym obszarze zdawało by się iż grupa wygeneruje silny rozbłysk jak na razie się jeszcze na to nie zanosi przynajmniej w najbliższych 12-24 godzinach. Janusz B.