Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:20 (Data juliańska: 2459000.514)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.09°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-05-2016 rok godz. 09:00 UT nr.obserw. 10/55/maj/530 J&B


11-05-2016

Obserwacja nr.10/55/maj/530 J&B. Dobrze i wyraźną grupą plam słonecznych jest jak na razie grupa 2542, która znajduje się niemal w centrum tarczy słonecznej. Pozostałe plamy także maja tendencje swojej rozbudowy ale jednak na to potrzebują kilkanaście jeszcze godzin. Mimo znacznego wzrostu samej liczby plam nie ma obszarów powierzchniowych mogących generować poważne rozbłyski. Liczba Wolfa R= 58 i SN=80. Janusz B.