Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:16 (Data juliańska: 2459000.511)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.13°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-05-2016 rok godz. 111:20 UT nr.obserw. 08/53/maj/528 J&B


08-05-2016

Obserwacja nr.08/53/maj/528 J&B. Jednym dominującym ośrodkiem obszaru grupy jest nadal 2544 z dobrze rozwiniętym wspólnym półcieniem. Obszar 2541 w sumie zniknął jest w stadium zniknięcia ale za to pojawił się blisko równik na półkuli południowej nowa grupa. jeżeli pozwoli na to pogoda zapewne będziemy obserwowali jej rozkwit. Liczba Wolfa R = 27 i SN = 25. Janusz B.