Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:14 (Data juliańska: 2459000.510)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.14°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-05-2016 rok godz. 10:30 UT nr.obserw. 07/52/maj/527 J&B


07-05-2016

Obserwacja nr.07/52/maj/527 J&B. Przepiękna aura pogodowa ja ka panuje podczas obsewacji Słońca jest dobrym atrybutem fotografowania słoneczka na ostro. Tarcza słoneczna widoczna jest doskonale w okularze lunetki o powiększeniu 40x . Dominującą grupą jest 2542, która w swojej strukturze posiada dwa ciemne jądra otoczona wspólnym półcieniem. Obszar ten jest na tyle silny, że przetrwała tak myślę do zachodniego brzegu. Aktywność plamotwórcza SN zmalała od 24 ostatnich godzin o 27% wg mojej obserwacji. Liczba Wola R =25. Janusz B.