Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:23 (Data juliańska: 2458995.349)
P= -17.48°   Bo= -1.38°   Lo= 307.43°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-05-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 05/05/maj/525 J&B


05-05-2016

Obserwacja nr.05/50/maj/525 J&B. Większość plam w grupach zostały wchłonięte przez powierzchnię Słońca. Na wschodnim brzegu tarczy dobrze widoczna jest grupa z podwójnym jądrem i wykształconym półcieniami. Na tarczy słonecznej widoczne są wizualnie cztery grupy z 10 plamami. Liczba Wolfa R = 50 i SN = 64. Nadal stabilne pole magnetyczne nie pozwola na wygenerowanie silnych powierzchniowych rozbłysków. Warunki obserwacyjne dobre oby pogoda do tranzytu Merkurego 9 maja była podobna.Janusz B.