Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:43 (Data juliańska: 2458997.155)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.54°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-11-2017 rok godz. 12:50 UT nr.obserw. 09/166/lis/834


24-11-2017

Tarcza słoneczna pozbawiona jest grup słonecznych aktywność słoneczna zerowa. Jedynie wizualnie widoczne są dwie duże pochodnie przy zachodnim brzegu.