Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:29 (Data juliańska: 2458998.812)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.61°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-05-2016 rok godz. 13:00 UT nr.obserw. 03/48maj/523 J&B


03-05-2016

Obserwacja nr.03/48/maj/523 J&B. Obserwacja Słońca dziś możliwa jedynie większych momentach przejaśnień. Seeing waha się od 2 do 5 obserwacja wykonana w najdogodniejszym możliwym momencie. Półkula północna Słońca nadal zaopatrzona w grupy plam słonecznych ale ich rozmiary nie są duże. Spokojne jak na razie pole magnetyczne nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Aktywność słoneczna plamotwórcza zwiększona wyniku powstania plamek, które otoczone są półcieniami. Moja ocena plam wg klasyfikacji plam i grup plam systemem McIntosha to klasa B różnej wielkości. Janusz B.