Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-22    Czas UT: 10:07 (Data juliańska: 2458809.922)
P= 19.26°   Bo= 2.02°   Lo= 232.38°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-05-2016 r UT nr.obserw. 02/47/maj/522 J&B


02-05-2016

Obserwacja nr.02/47/maj/522 J&B. Dominująca plama 2533 z ładnym wykształconym półcieniem jutro znajdzie się na niewidocznej z Ziemi stronie Słońca. Nadal powierzchne tarcz słonecznej w partiach równikowych na półkuli północnej zachowuj a się w różnej wielkości grupy plam słonecznych. Mimo ich obecności nadal pole magnetyczne w tych obszarach zachowuje się stabilnie. Pojawiające się rozbłyski klasy C3 nie są w stanie powodować żadnych magnetycznych efektów widocznych z Ziemi w okolicach biegunach. Jedynie obecność dziur koronalnych podczas zachodzących rozbłysków na powierzchni Słońca może nadać cząsteczką większą moc energetyczną co może doprowadzać do burz magnetycznych na Ziemi. Janusz B.