Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:28 (Data juliańska: 2458998.811)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.63°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-05-2016 rok godz. 07:30 UT nr.obserw. 01/46/maj/521 J&B


01-05-2016

Obserwacja nr.01/46/maj/521 J&B. Nadal aktywność na podobnym poziomie liczba Wolfa R = 50 i SN = 82. Północna półkula od kilkunastu miesięcy jest bardziej aktywna od południowej Dzieje się za sprawą większej ilości pojawiających się obszarów plam słonecznych. Przy grupie 2533 i 2539 ulokowane są nie duże dziury koronalne jeżeli dojdzie do rozbłysku klasy C jest to najsłabszy rozbłysk, który w gruncie rzeczy wywołuje sporadyczne dostrzegalne efekty na Ziemi. Położenie dziur koronalnych to dodatkowe „turbo” bodziec wyrzutni cząsteczek wysokoenergetycznych zjonizowanego w przestzreń kosmiczną . Istnieje szansa na burze magnetyczne na Ziemi. Janusz B.