Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:22 (Data juliańska: 2458799.849)
P= 22.18°   Bo= 3.22°   Lo= 5.17°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 30-04-2016 rok godz. 08;40 UT nr.obserw. 18/45/kwi/520 J&B


30-04-2016

Obserwacja nr.18/45/kwi/520 J&B. W okularze lunetki 20-60x – 60 widać dokładnie wysyp ponownych grup plam słonecznych. Dokładnie także widoczne są już w powiększeniu 40 x półcienie, które okalają plamy. Aktywność plamotwórcza Słońca wzrosła do poziomu SN = 95 ale niestety nie przekłada się na generowanie silniejszych jak na razie rozbłysków od klasy C. Liczba Wolfa R = 64 i SN =95 . Janusz B.