Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:31 (Data juliańska: 2458997.147)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.64°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-04-2016 rok godz.10:10 UT nr.obserw. 16/43/kwi/518 J&B


28-04-2016

Obserwacja nr.16/43/kwi/518 J&B. Mała przerwa w obserwacji Słońca spowodowana warunkami atmosferycznymi na nowo dziś odsłoniła oblicze naszej dziennej gwiazdy. Wysyp grup słonecznych podwyższyło jego aktywność liczba Wolfa R = 63 i SN = 76. Pojawiło się kilka znaczących grup plam słonecznych z dominującą jeszcze grupą 2533. Obszary w których występują plamy ich pola magnetyczne są stabilne jak najwyżej mogą generować tylko rozbłyski klasy C. Może to być mylne ponieważ w każdej chwili może dojść do silniejszego rozbłysku. Janusz B.