Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:11 (Data juliańska: 2458996.883)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.14°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-04-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 15/42kwi/517 J&B


26-04-2016

Obserwacja nr.15/42/kwi/517 J&B. Nadal dominująca grupą plam słonecznych jest 2533, która aktualnie jej położenie zajmuje centrum tarczy słonecznej. Jednak na powierzchni Słońca zawsze się coś dzieje. W miejscach w których nie było obszarów plam nagle w ciągu 24-48 godzin się rozwinęły i nagle znikają. Obszary te jednak ich pola magnetyczne nie są w stanie generować silnych znaczących rozbłysków. Liczb a Wolfa na skutek pojawienia się drobniejszych grupek wzrosła w czasie ostatnich 24 godzi n do R = 58 i SN = 33. Janusz B.