Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 02:20 (Data juliańska: 2458804.597)
P= 20.90°   Bo= 2.66°   Lo= 302.58°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 25-04-2016 rok godz. 09:10 UT nr.obserw. 14/41/kwi/516 J&B


25-04-2016

Obserwacja nr.14/41/kwi/516 J&B. Jedyna dominująca ładnie rozbudowana grupa plam słonecznych 2553 ładnie wizualnie prezentuje się na powierzchni Słońca. Pozostałe grupy widoczne są w sumie na fotografiach mojego optycznego przyrządu. Niska aktywność i stabilne pole magnetyczne w obszarach grup nie może prowadzić do silnych wyrzutów materii słonecznej. Aktywność słoneczna od kilku dni utrzymuje się na podobnym swoim poziomie. Liczba Wolfa R = 37 i SN = 34. Janusz B.