Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:11 (Data juliańska: 2459005.633)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.34°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-04-2015 rok godz. 10:00 UT nr.obserw. 13/40/kwi/515 J&B


24-04-2016

Obserwacja nr.13/40/kwi/515 J&B. Po spokojnym względnie Słońcu znowu pojawiają się grupy plam słonecznych na naszych oczach. Słońce ciągle żyje zawsze na jego powierzchni dzieje się coś ciekawego. jednak obszar 2533 kontrastowo dominuje na jego tarczy zbliżając się do jego centrum. Z tego obszaru zarejestrowano wzmożony wzrost prędkości wiatru słonecznego. Za parę dni dotrze on w rejony magnetosfery naszej planety, Liczba Wolfa R = 38 i SN = 35. Janusz B.