Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:09 (Data juliańska: 2458997.173)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.30°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-11-2017 rok godz. 13;10 UT nr.obserw. 08/165/lis/833


24-11-2017

Ponownie pusta tarcza pozbawiona grup słonecznych aktywność zerowa. Rok 2017 należy do minimum 24 cyklu następnych latach proces aktywności powinien pomału narastać.