Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:32 (Data juliańska: 2459005.647)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.16°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-04-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 11/38/kwi/513 J&B


21-04-2016

Obserwacja nr.11/38/kwi/513 J&B. Grupa 2529 już znajduje się w całości poza tarczą słoneczną ze strony widocznej z naszej planety. Dominującą rolę przyjęła grupa 2533 też dobrze z wykształconym półcieniem. Na zdjęciach widoczna jest jeszcze grupa 2532 i co dopiero bardziej ku centrum tarczy zaczątek nowej powstającej grupy. Obszar ten moim zdaniem nie jest spokojny, tym bardziej w tych rejonach przebiega dziura koronalna. Jeżeli dojdzie do rozbłysku nawet nie wielkiej mocy wówczas możemy spodziewać się burzy magnetycznej. Prostopadłe linie sił pola magnetycznego naszej dziennej gwiazdy w obszarze dziur koronalnych stanowią doskonała wyrzutnię dla cząstek wysokoenergetycznych wchodzące w skład strumienia wiatru słonecznego. Janusz B.