Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:46 (Data juliańska: 2458996.907)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 286.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-04-2016 rok godz. 11:10 UT nr.obserw. 10/37/kwi/512 J&B


20-04-2016

Obserwacja nr.10/37/kwi/512 J&B. Olbrzymiej grupy 2529 już nie widać ale za to pojawiła się na wschodnim brzegu nowa plama. Nie wiem czy nie jest to plama , która 15 dni temu się chowała a teraz pojawiła się ponownie jako nowa grupa. Obecnie Słońce utrzymuje swój niski stan aktywności R = 23 i SN = 21. Pola magnetyczne powierzchniowe są stabilne nie rokują silnych rozbłysków przynajmniej w stronę Ziemi. jedynie dziura koronalna w obszarze plamy 2532, która jest fazie rozkwitu jeżeli dojdzie do rozbłyski stanowić będzie idealną burzę magnetyczną dla strumienia cząsteczek wiatru słonecznego. Janusz B.