Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:55 (Data juliańska: 2459002.580)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.75°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-04-2016 rok godz. 10:50 UT nr.obserw. 09/36/kwi/511 J&B


19-04-2016

Obserwacja nr. 08/36/kwi/511 J&B. Obszar plamy słonecznej nr 2529, który przez okres dokonywała powolnego tranzytu kończy w całej swojej mocy swój „żywot” na widocznej od strony Ziemi. Grupa nadal jest tak silnie rozbudowana strukturalnie i moim zdaniem pojawi się ponownie za 14-15 dni na wschodnim brzegu tarczy słonecznej jako już o nowym numerze. Aktywność słoneczna jest na niskim poziomie R = 23 i SN = 21. Janusz B.