Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:45 (Data juliańska: 2458996.906)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 286.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-04-2016 rok godz.11:20 UT nr.obserw.08/35/kwi/510 J&B


13-04-2016

Obserwacja nr. 08/35/kwi/510 J&B. Przez okres 6 dni nie było Słońca na niebie, aura pogodowa jak panuje w naszym kraju skutecznie pokryło chmurami całe niebo. Dziś jedyni przebłyski i wyrwy w chmurach względnie dobrym seeingiem pozwoliły na przeprowadzenia w stopniu dobrym jego obserwacje. Obraz jaki ukazała nam tarcza słoneczna robi wrażenie jego centralna olbrzymia grupa 2529. Prawdziwi potężny pojedynczy potwór mający ok 6 średnic naszych globów w ziemskich. Dobrze wykształcone ciemno jej jądro i półcień pięknie wyglądają w okularze teleskopu. Mimo swej potężnego rozmiaru plama jak na razie nie jest w stanie wygenerować silnego rozbłysku ze względu na stabilne pole magnetyczne. Liczba Wolfa R=46 i SN=43. Janusz B.