Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:11 (Data juliańska: 2459000.549)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.63°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-04-2016 rok godz. 12:45 UT nr.obserw. 07/34/kwi/509 J&B


07-04-2016

Obserwacja nr. 07/34/kwi/509 J&B. Aktywność Słońca utrzymuje się na podobnym od 24 godzin poziomie. Liczba Wolfa R=15 aktywność plamotwórcza SN podobnej wartości równy 14. W chwili obecnej jedyny ośrodek grupy plam słonecznych jest formie zaniku z mała plamkę otoczoną półcieniem. Moim zdaniem nie dotrwa do zachodniego brzegu tarczy słonecznej Dość spokojnie na powierzchni Słońca pod względem magnetycznym jedyna grupa plam nie jest w stanie wygenerować silny z niej rozbłysk. Obserwacja jedynie w chwilach większych przerw w chmurach. Janusz B.