Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:44 (Data juliańska: 2458996.906)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 286.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia06-04-2016 rok godz. 14:40 UT nr.obserw. 06/33/kwi/508 J&B


06-04-2016

Obserwacja nr. 06/33/kwi/508 J&B. Aktywność Słońca diametralnie zmalała liczba Wolfa R=15 choć aktywność plamotwórcza SN utrzymuje się na podobnym poziomie od 48 godzin i wynosi SN=32. Liczba Wolfa spadała z powodu zaniku 2 grup , która jedna z nich znalazła się już na niewidocznej stronie. Druga po prostu zanikła, od jej powstanie w czasie 24-36 godzin. Janusz B.