Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:09 (Data juliańska: 2459000.548)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.64°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-04-2016 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 03/kwi/30/505 J&B


03-04-2016

Obserwacja nr. 03/kwi/30/505 J&B. Aktywność Słońca znowu powróciła wartością do dnia z 1 kwietnia. Dominujący jak na razie obszar aktywny 2526 powoli kończy swój powolny tranzyt. Jego struktura jest tak potężna, że moim zdaniem jeżeli nic się nie zmieni powróci ponownie gdzieś ok 17-18 kwietnia z powrotem na widoczną stronę tarczy słonecznej. Janusz B.