Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:43 (Data juliańska: 2458996.905)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 286.85°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-04-2016 rok godz. 08:00 nr.obserw.02/kwi/29/504 J&B


02-04-2016

Obserwacja nr. 02/kwi/29/504 J&B. Oby taka pogoda wytrzymała jak najdłużej. Na powierzchni Słońca dominuje wizualnie widoczna nadal bardzo ładna plama słoneczna nr 2526, zbliżając się powoli ku zachodniemu brzegu traczy. Pięknie rozwinięty półcień i ciemne jądro robi ekstra wrażenie. Obszar ten jest jedynym aktywnym obszarem na tarczy słonecznej ale bez „szału” ponieważ stabilne pole magnetyczne nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B.