Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:29 (Data juliańska: 2458997.103)
P= -16.87°   Bo= -1.17°   Lo= 284.23°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-11-2017 rok godz. 13:00 UT nr. obserw. 07/164/lis/832 Janusz B.


19-11-2017

Struktura wczorajszej grupy nie należała do potężnej i w czasie 24 ostatnich godzin została wchłonięta. Wskutek tego aktywność spadła do zera.