Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:24 (Data juliańska: 2459002.600)
P= -14.85°   Bo= -0.51°   Lo= 211.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-04-2016 rok godz.11:50 UT nr.obserw. 01/kwi/28/503 J&B


01-04-2016

Obserwacja nr. 01/kwi/28/503 J&B. Niestety przerwa dłuższa w obserwacji była spowodowana przede wszystkim występowaniem w czasie dnia w większości dni całkowicie pochmurnych. Nie ma tego komfortu obserwacyjnego jakie powinno się wykonywać. Jedynie poluje się na przerwy „wyrwy” w chmurach. Na powierzchni Słońca wizualnie widocznie jest bardzo ładna plama słoneczna nr 2526, która przeszła już przez centrum i zbliża się ku zachodniemu brzegu traczy. Pięknie rozwinięty półcień i ciemne jądro robi wrażenie. Obszar ten jest jedynym aktywnym obszarem na tarczy słonecznej ale bez „szału” ponieważ stabilne pole magnetyczne nie wygeneruje silnego rozbłysku. Janusz B.