Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:21 (Data juliańska: 2458996.931)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.50°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-03-2016 rok godz. 10:40 UT nr.obserw. 08/mar/27/502 J&B


24-03-2016

Obserwacja nr. 08/mar/27/502 J&B. Nadal dominującą w sumie dobrze widoczna grupą jest obszar 2524 z dobrze rozwiniętym półcieniem i ciemnym jądrem. Na wschodzie z kolei uwidoczniła się nowa grupa można sądzić podobnie jak obszar 2524 będzie dokonywała powolnego tranzytu. Z perspektywy słonecznego globu na wschodnim brzegu jest ona silnie spłaszczona ale za 24-48 godzin dobrze już się uwidoczni. Nadal stabilne pole magnetyczne jakie występuje na Słońcu od strony naszego globu ziemskiego nie jest w stanie wygenerować silnych rozbłysków. Niska aktywność i plamotwórczość słoneczna to przejaw małej ilości grup i samych plam i plamek. Liczba Wolfa R=24 i SN=31 Janusz B.