Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:19 (Data juliańska: 2458997.180)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.21°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia19-03-2016 rok godz.09:10 UT nr.obserw. 06/mar/25/500 J&B


19-03-2016

Obserwacja nr. 06/mar/25/500 J&B. Dzisiaj jest to moja jubileuszowa wizualno-zdjęciowa obserwacja tarczy słonecznej. Piękne słoneczko przy wspaniałej pogodzie przywitało nas dwoma grupami. grupy dobrze z rozwiniętymi półcieniami widać wspaniale w okularze teleskopu. Aktywność słoneczna to co widać jest bardzo niska. Widoczne na tarczy obszary aktywne posiadają stabilne pola magnetyczne i nie emitują silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 23 i SN = 30. Janusz B.