Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:21 (Data juliańska: 2458996.931)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.50°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-03-2016 rok godz. 10:50 UT nr.obserw.05/mar/24/499 J&B


17-03-2016

Obserwacja nr. 05/mar/24/499 J&B. Wyraźnie na wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczna jest wspaniały duży obszar. Musiał on powstać jeszcze po drugiej stronie słonecznego globu kiedy nie była jeszcze widoczna z Ziemi. Wniosek z tego, że Słońce jeszcze żyje i nie powiedziało ostatniego swojego słowa, zawsze na nim coś ciekawego się dzieje. Powolny tej grupy rozpoczynający się tranzyt, który miejmy nadzieja będzie trwał przez kolejne minimum 14 dni wygeneruje silne rozbłyski wyzwalając z siebie ogromne ilości cząsteczek wysokoenergetycznych. Liczba Wolfa R = 61 i SN = 56. Janusz B.