Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:18 (Data juliańska: 2458997.179)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.22°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-03-2016 rok godz.11:00 UT nr.obserw. 03/mar/22/497 J&B


15-03-2016

Obserwacja nr. 03/mar/22/497 J&B. Wczoraj nie była jeszcze widoczna ale przy samej zachodniej krawędzi brzegu tarczy słonecznej rozwinęła się dość dobrze widoczna grupa. Długo się nią nie nacieszymy ponieważ za 24 godziny schowa się po drugiej stronie słonecznego globu. Troszkę powstało nowych małych plamek głowni na północnym obszarze 2521. Właśnie tutaj znajduje się niestabilne pole magnetyczne, które nie jest w stanie wygenerować poważniejszych rozbłysków. Plamki w tym obszarze widoczne są na granicy optycznej teleskopu pozostałe dostrzec można na fotografiach, które odpowiednio są obrobione. Liczba Wolfa R = 54 i SN = 68. Janusz B.