Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-10    Czas UT: 23:42 (Data juliańska: 2458464.488)
P= 11.59°   Bo= -0.49°   Lo= 112.09°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-02-2016 rok godz. 10;50 UT nr.obserw. 03/lut/13/488 J&B


09-02-2016

Obserwacja nr 03/lut/13/488 J&B. Stan zachmurzenia atmosfery ziemskiej na tyle lokalnie się poprawił, iż bez przeszkód można było wykonać obserwację Słońca. Lokalnie również nastąpiło wyciszenie związane z podmuchami silnego wiatru. Wizualne na tarczy słonecznej widoczne są trzy grupy plam bardzo ładnie rozbudowane. Niestabilne ich pola magnetyczne doprowadziły do powstania plam , które związane są z półcieniami różnej wielkości. Należą do nich grupy na północnej półkuli 2492 i 2497 oraz na południowej 2494. W tych rejonach zwłaszcza w grupie 2494 i 2497 niestabilne pole magnetyczne typu beta-gama może wygenerować silne rozbłyski. Na granicy optycznej teleskopu dokładnie na fotografii widać dwie grupy plam znajdujące się na północnej półkul. Jedna przy wschodniej części tarczy słonecznej jest w stanie swojego rozwoju. Liczba Wolfa R = 78 i SN = 145.Janusz. B.