Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 14:31 (Data juliańska: 2458384.105)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 92.07°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-02-2016 rok godz.13:40 UT nr.obserw. 02/lut/12/487 J&B


08-02-2016

Obserwacja nr 02/lut/12/487 J&B. Aura pogodowa stan jej do wykonywania obserwacji nie jest zadawalający. Jedynie dłuższe rozpogodzenia pozwalają na wykonanie obserwacji dziennej gwiazdy. Od razu na tarczy słonecznej rzuca się w oczy dominująca grupa oznaczona nr 2494. Rozbudowana i niestabilne jej pole magnetyczne typu beta-delta może doprowadzić do silnego rozbłyski kategorii M. Pozostałe grupy zachowują się stabilnie spokojnie. Trzy grupy znajdujące się na półkuli północnej dwie z nich widoczne są na granicy optycznej teleskopu. Jedynie fotografia i okular fotogram był w stanie naliczyć ich „strukturę” co do ilości plam. Liczba Wolfa R=70 i aktywność plamotwórcza SN = 119. Janusz. B.