Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:08 (Data juliańska: 2458994.964)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.53°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-01-2016 rok godz. 09:30 UT nr.obserw. 05-sty/05/480 J&B


16-01-2016

Znowu trzeba było czekać 7 dni aby móc obserwować Słońce. Obserwacja tylko dogodna w pewnych okresach czasu Aktywność Słońca na niskim poziomie liczba R = 38 i SN = 35 bez produkcji nowych plam aktywność słoneczna pozostaje bardzo niska. Na tarczy widoczne trzy obszary grup i nie wykazują zbytniej swojej aktywności. Spokojnie jest jak na razie na powierzchni Słońca. J&B.